Tuesday, September 20, 2011

The Chemelon at Nagapuri forestನಾಗಪುರಿ ಅರಣ್ಯದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಜೀವಿ: ಊಸರವಳ್ಳಿ ಪತ್ತೆ

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲುಕಿನ ನಾಗಪುರಿ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸರಿಸೃಪವಾದ ಊಸರವಳ್ಳಿಯ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆಮಿಲಿಯೋ ಝೆಲಾನಿಕಸ್ ಎಂಬ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರುನಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಊಸರವಳ್ಳಿಯು ಇಲ್ಲಿನ ಜೀವಜಾಲದ ಮುಖ್ಯ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ, ಅರಸೀಕೆರೆ ಮತ್ತು ಮೈತ್ರಯ ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ಸದಸ್ಯರು ಇಲ್ಲಿನ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಹಾಗು ಸಸ್ಯ ಸಂಕುಲಗಳ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರ್ರಾಣಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು.


ಫೋಟೊ: 1: (ಕೆಮಿಲಿಯೋ ಝೆಲಾನಿಕಸ್) ವಿಶಿಷ್ಟ ಊಸರವಳ್ಳಿ.

ಕಣ್ಣು ಕೋರೈಸುವ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ನಿಧಾನ ನಡಿಗೆಡಯೊಂದಿಗೆ ಹೊರ ಹೊರಟ ಈ ಜೀವಿ ಪರಿಸರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತನ್ನ ಮೈಬಣ್ಣ ಬದಲಿಸುವ ಗುಣ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಿರೀಟದಂತಹÀ ಜುಟ್ಟು ಹೊಂದಿದ್ದ ಇದು ತನ್ನ ದೇಹವÀನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೂ ಮುಂದಕ್ಕೂ ತೂಗಾಡಿಸುತ್ತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಏಕ ಮಾತ್ರ ಉಸರವಳ್ಳಿ ಎಂದು ಬಿಬಿಸಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಚಿತ್ರ ತಯಾರಕ ಪೌಲ್ ವಿಲಯಂಸ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ದಾಖಲಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಉಸರವಳ್ಳಿಯ ಕಾಲಿನ ಬೆರಳುಗಳ ರಚನೆ ಗಿಣಿಯ ಕಾಲಿನ ರೀತಿಯಿದ್ದು ಎರಡು ಬೆರಳು ಹಿಂದೆ ಹಾಗು ಮೂರು ಬೆರಳು ಮುಂದೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಮರಗಿಡಗಳ ರೆಂಬೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹತ್ತುತ್ತಾ ತನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೇಟೆಯಾಡುವುದನ್ನೇ ಇವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಇವು ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ತನ್ನ ದೇಹದಷ್ಟೆ ಉದ್ದವಾದ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ್ನ ಮನುಷ್ಯನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಗುರುತಿಸಲಾಗದ ವೇಗದಿಂದ ಹೊರ ಚಾಚಿ ಒಳ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇರುವೆಗಳು, ಮಿಡತೆಗಳು ಹಾಗು ಅನೇಕ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಭಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.ಅಲ್ಲದೆ ಸಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವುಗಳು ಹದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಹಾವುಗಳಿಗು ಆಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ.


ಫೋಟೊ: 2: ನಾಗಪುರಿ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಔಷಧ ಸಸ್ಯಗಳ ಚಕ್ಕೆ ಸುಲಿದು ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವುದು.

ಸ್ಟೀರಿಯೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಕಣ್ಣು

ಕಣ್ಣಿನ ರಚನೆ ಅಸಾಧಾರಣವಾದುದಾಗಿದೆ. ಮೇಲಿನ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ರೆಪ್ಪೆಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸಣ್ಣ ರಂದ್ರದಂತಹ ಕಣ್ಣು ಹೊಂದಿದೆ. ಏಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಎರಡೂ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೊರಳಿಸಿ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡಬಲ್ಲವು. ಎರೆಡು ನೋಟಗಳನ್ನು ಒಂದಾಗಿಸಿ ನೋಡುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದರ್ಶಕ ರೀತಿಯಿರುವ ತನ್ನ (ಸ್ಟೀರಿಯೋಸ್ಕೋಪಿಕ್) ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಸುತ್ತಲೂ ತನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ಪಾಪೆಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸಬಲ್ಲ ಏಕೈಕ ಪ್ರಾಣಿ ಇದಾಗಿದೆ.

ತನ್ನ ಬಾಲವನ್ನು ಬೇಕೆಂದಾಗ ಸುರಳಿ ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮೂಡನಂಬಿಕೆಗಳಲ್ಲೊಂದಾದ ಮದ್ದು ಕೊಡುವ ಪದ್ದತಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹಿಡಿದೆ ಸಾಯಿಸಿ, ಮದ್ದು ತಯಾರಿಸುವ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಇವು ಹೇಚ್ಚು ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಊಸರವಳ್ಳಿಗಳು ಇಲ್ಲಿನ ಸಸ್ಯಗಳಾದ ತುಗ್ಗಲಿ, ಸೀಗೆ, ಕಾಡು ಮೆಣಸು, ಬಿಕ್ಕೆ, ಕಬ್ಬಳಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಮರ ಗಿಡಗಳ ಮೇಲೆ ವಾಸಿಸುತ್ತ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾಗಪುರಿ, ಚಿಕ್ಕ ತಿರುಪತಿ, ಸಿದ್ದಪ್ಪನ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಅರಣ್ಯದ ಸಸ್ಯ ಸಂಕುಲ ಉಳಿದರೆ ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಜೀವಿಗಳು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ


ಸುಮಾರು 160 ಪೆಭೇದಗಳಿರುವ ಈ ಜೀವಿಗಳು ಆಫ್ರಿಕಾ, ಮಡಗಾಸ್ಕರ್, ಸ್ಪೇನ್ ಮತ್ತು ಪೋರ್ಚುಗಲ್, ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹವಾಯಿ ದ್ವೀಪಗಳು, ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋರಿಡಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಉಷ್ಣವಲಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಳೆ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗು ಮರುಭೂಮಿಗಳಲ್ಲೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. 26 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಇರುವ ಈ ಪ್ರಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 150 ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭೇದಗಳು ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ ದ್ವೀಪಗಳೊಂದರಲ್ಲೇ ಕಂಡು ಬರುವುದು ಆಶ್ಚರ್ಯವೇ ಸರಿ. ಇವುಗಳ ಪೆಭೇದಗಳು 1.3 ಇಂಚು ಬೆಳೆಯಬಲ್ಲ ಉಸರವಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು 27 ಇಂಚು ಉದ್ದ ಬೆಳೆಯುವ ಊಸರವಳ್ಳಿಗಳೂ ಇವೆ.

ಲಿಂಗರಾಜ ಹೆಚ್.ಸಿ. ಮೈತ್ರಯ ಬಳಗ, ಅರಸೀಕೆರೆ.
ಫೋಟೋ: ಅಶೋಕ್. ಮೈತ್ರಯ ಬಳಗ, ಅರಸೀಕೆರೆ.

Tuesday, September 13, 2011

Amrithmahal Grasslands (Kavals) of Karnataka

The Untold Story of Amrithmahal (Kavals) Grasslands of Deccan plateau

The Staple foods of the great majority of mankind come from grass. The grains of grasses such as maize in Americas, rice in Asia, Wheat, Rye, Barley and oats in Europe, and the sorghums in Africa and India provide the main basis of carbohydrate diet while the flesh of animals that graze on pastures provide the main source of his proteins and fats. Thus the nurture of grasses and grasslands is a matter of great importance to him and has always been so. Many of his migrations and invasions have resulted from his search for grasslands. Increasing skill in growing cereal crops and maintaining grazing animals has been a fundamental nature of this progress in civilization. Indeed the future of his present-day civilization may depend largely on his ability to extend these basic resources to his nourishment. (Bernard & Frankel, 1964).

Konehalli Amrithmahal Kaval (Grassland)

Although the great importance of grass and grassland lies in providing sustenance and other benefits viz. building homes and furnitures, (lawns brooms, sports field and as components of some cosmetic products and medicines), with their rich Biodiversity they also serve as important habitat for wildlife like Black Buck, Wolf, Great Indian Bustard and many other endangered flora and fauna.

The Local breeds of cattle play a vital role in livelihood security in any agriculture dependent nation. Majority of the crop growing and livestock rearing areas are dry land areas with low and medium input agricultural practices which favor conservation of animal genetic diversity. The native cattle are well known for their draft efficiency, heat tolerance and resistance to diseases.

Today, many of them are disintegrating and degenerating both in quality and numbers, crumbling our genetic base. As a result, even well-established breeds such as Punganur went extinct, and breeds like Amruth Mahal & Krishna valley is endangered. Excellent draft breeds such as Amruth Mahal, Hallikar and Khillari have reduced in number as well as in their purity.

Amrithmahal breed

Breeders have actually felt that there is deterioration in the quality such as stature, structure, size and functional activities of Amrit Mahal breed over years. The number of animals in the breeding tract is getting reduced drastically due to degradation of pasture encroachment, invasive species poor grazing management and arbitrary breeding practices.

Animal genetic diversity is a part of earth’s natural heritage. The loss of unique breeds is an irreplaceable reduction in the natural profusion of life forms. Breeds with unique physiological or other traits are always of great interest. Many indigenous breeds have special adaptive traits mentioned earlier. Man has depended on domestic animals for his food, fiber and finance, cultural and scientific needs even today.

Over-utilization and misuse of these common grazing lands has led to their degradation. However, due to our ever increasing population these grassland are being converted into agricultural lands through the development of dams and canals. Ecologists estimate that more that 43% of the Indian subcontinent is in the process of changing from grassland to desert.
Presently, the Amrithmahal Kaval (Grasslands) of Karnataka has been facing the serious problem of encroachment & degradation due to:
1. Passive participation of Kavalgars.
2. Failure in implementing the guidelines for protection and conservation.
3. Most of the sub-center has stopped the nomadic grazing which lead to encroachment.
4. High labour turn-over in case of herdsmen.
5. Afforestation in grassland.
6. Overgrazing and illicit grazing.
7. Wood logging and poaching of wildlife.
8. Invasive species.
9. Encroachment with the help of Revenue and Survey Department.
10. Reckless and illegal land release for Agriculture, Mining, and to other Intuitions by the successive governments in different period of time.

This has unfortunately led to extinction of its precious biodiversity, thereby indirectly pushing the rare and endangered Amruth Mahal cattle and biodiversity to extinction.

On other hand, Karnataka has the dubious distinction of having the second largest share of the drought-prone areas of the country. Agriculture is the most significant vocation that is affected by drought. In a situation of drought the fodder availability gets altered differentially across seasons and regions. The impact of an early Kharif season drought on fodder production is likely to be different than a drought during crop growth period and followed by a Rabi season drought. Thus, pressure will be at its helm on these Amruth Mahal Kavals. And their collapse has serious implication for both livelihood & the conservation of biodiversity.

Since the problem has been not studied in its totality, we are now fortunate to have such a study done by the Maithreya Trust, Tiptur. Pls contact us for detailed report in both english and kannada.


We are grateful to the Western Ghat Task Force, Karnataka, for reposing the confidence in Maithreya and assigning this study to the Institute for the cause of bio-diversity conservation. We are grateful to Sri U.P.Singh, I F S, Dy. Conservatory of Forests, Tumkur Division, for supporting the course of this study.

Our sincere thanks to Dr. Suresh, Deputy Director of Amrithmahal Farm Ajjampura, Dr.
Ranganath for providing valuable information and kind support for this study. We are grateful for their help. Special thanks to Dr. Murgeppa, Associate professor and Head & Dr. Parmsiviha Chief consultant, LR & IC( Amrithmahal) for their valuable guidence during the course of the study.

We Kindly remember Mr. Gouthama Avarthi, Anthropologist, Mysore for supporting us by giving vital information in this project. We Thank Mr. Mohan Moolpetlu, Emarald Quest, Mr. Maheshchandra Chikkamaglore who traveled extensively for all Amrithmahal kavasl and did vital study for this project.

Our Special thanks to Mr. Manu, MAN Mysore, for bringing his wonderful team for Biodiversity survey at Konehalli.

Sincere thanks to Sri. Shivaprakash Advanne, BNHS who constantly guided us in field. and through out the year he spared his valuable time inspite of his busy schedules via Telephone. We Kindly Acknowledge support extended by Sri Sivanand and Sri Sampath, Naturalist from Mysore for their valuable guidance in Konehalli biodiversity Maping.

We remember this time Farmers, stake holders, breeders, servegars and Kavalgars of Amrithmahal cattle and grasslands.

Special thanks to Ms Jhanavi Pai, Bangalore for her valuable guidance and help in fine tuning this project report.

Finally our Special thanks to energetic Naturalist's across karnataka Mr. Ravi kumar, Ms. Deepika prasad, Ms. Aparna Kolekar, Mr. Guru Thimmapur, Mr. Santhos Tiptur, Ms. Dayani Chakravarthy, Mr. Gundappa for helping us doing biodiversity survey in Amrithmahl Kaval.
Biodiversity of Nagapuri Forestನಾಶದಡೆ ನಾಗಪುರಿ ಸಸ್ಯ ಸಂಪತ್ತು

ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಸೆರಗಿನ ಅಂಚಿನಂತೆ ಇರುವ ಅರಸೀಕೆರೆಯ ಚಿಕ್ಕತಿರುಪತಿ, ಬಹುದ್ದೂರಘಡ, ಹಾನಗಲ್ ನೆತ್ತಿ, ತೇಗದ ಬಯಲು, ಅಂಟ್ರಾಟ್ ಗುಂಡು, ನಾಗಪುರಿ, ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬೆಟ್ಟ, ಹಿರೇಕಲ್ಲು ಗುಡ್ಡ ಹಾಗು ಇತರೆ ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳ ಸಾಲು ಮನಮೋಹಕ ಹಾಗು ರುದ್ರರಮಣಿಯವಾಗಿವೆ. ಕರಡಿ, ಚಿರತೆ, ತೋಳ ಮುಂತಾದ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಆವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗಿರುವ ಈ ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳು ತನ್ನ ಒಡಲಿನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧ ಸಸ್ಯಸಂಕುಲಗಳ ಸಾಗರವನ್ನೇ ಅಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನಲೆಯುಳ್ಳ ನಾಲ್ಕು ದೇಗುಲಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರಿಗೆ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರವೂ ಆಗಿದೆ.


ನಾಗಪುರಿ ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ತಪ್ಪಲು ಪ್ರದೇಶದ ವಿಹಂಗಮಯ ನೋಟ

ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ದುರ್ಗಮ ದಾರಿಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ವಿಶಾಲಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮರಗಳ್ಳರು, ಬೇಟೆಗಾರರು ಮತ್ತು ಔಷಧ ಸಸ್ಯಗಳ ಕಳ್ಳಸಂತೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆÀ ಹೆದ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಿಪಟೂರಿನ ಮೈತ್ರಯ ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗು ಅರಸೀಕೆರೆಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಸದಸ್ಯರ ತಂಡವು ನಾಗಪುರಿ ಅರಣ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದಾಗ ಹಾಡುಹಗಲೆ ಮರಗಳ ಕಳ್ಳಸಾಗಣಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದೆÉ.


ಮಾನವನ ನಿರಂತರ ಚಟುವಟಿಕೆ

ದೇವರು-ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆಂದು ಕರಿಮತ್ತಿ, ಭೂತಾಳೆ ಜಾತಿಯ ಮರಗಳು ಹಾಗು ಮದುವೆ ಮುಂಜಿಗೆಂದು ಇತರೆ ಅಪರೂಪದ ಮರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಉರಳುತ್ತಿದ್ದು, ಔಷಧ ಗಿಡಮರಗಳ ಕಾಳಸಂತೆಯ ಮಾರಟಗಾರರು ಇಲ್ಲಿನ ಸಸ್ಯಸಂಪತ್ತನ್ನು ದೋಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.


ನಾಗಪುರಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮರಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವುದು

ಬೇಟೆಗಾರರು ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುಳಿದಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮಳೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಮೇವಿಗಾಗಿ ಊರು ದನಕರುಗಳ ಓತ್ತಡ ಈ ಅರಣ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ತಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ವಲಸೆ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಮಂದೆ ಮಾನವನೊಂದಿಗೆ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದೇವಸ್ಥನಗಳಿಗೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರಿಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗ್, ಲೋಟ ಹಾಗು ಇತರೆ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವು ಕೂಡ ಮಾಲಿನ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮಾನವನ ನಿರಂತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮಂದೆ ಈ ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳನ್ನು ಬೋಳಾಗಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ತಂಡದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ.

ಸ್ಥಾನಿಕ ಜೀವಪ್ರಭೇದಗಳು

ಅರೆ-ಶುಷ್ಕ ಕಾಡಿನ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರುವ ಈ ಆರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹಲವು ಸ್ಥಾನಿಕ ಸಸ್ಯಸಂಕುಲಗಳಾದ ಜಾಲಾಂದ್ರ, 150 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹಳೆಯದಾದ ಸೈಕಾಸ್ ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ಅರ್ಕಿಡ್‍ಗಳ ಆಶ್ರಯ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಬಯಲುನಾಡಿನ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಕಾಣೆಯಾಗಿರುವ ಕರಿಮತ್ತಿ, ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಭೂತಾಳೆ ಮರಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಪರೂಪದ ದಿಂಡಗ, ಪಚಾಲಿ, ನವಿಲಾಡಿ, ತುಬರ, ಜಾಲಾಂದ್ರ ಹಾಗು ಮುಂತಾದ ಅವನತಿಯಡೆ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭೇದಗಳ ಮರಗಳಿದ್ದು, ನೂರಾರು ಔಷಧ ಸಸ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಇಂಡಿಯನ್ ಟ್ರೀಪೈ ಪಕ್ಷಿಯು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು ಸುಂದರ ಹಾಡುಗಾರ ಹಕ್ಕಿ ಐಯೋರ, ರಾಬಿನ್‍ಗಳು ಹಾಗು ಇತರೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪಕ್ಷಿ ಸಂಕುಲಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿವೆ.

ರಾಜ್ಯದಲೇ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುವ ಈ ಅಪರೂಪದ ಜೈವಿಕ ತಾಣವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ತುರ್ತು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ-ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮನೋಹರ್ ಪಟೇಲ್, ಲಿಂಗರಾಜು, ಅಶೋಕ್, ಯುವರಾಜ್, ಹರೀಶ್ ಹಾಗು ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ರವರ ಒತ್ತಾಯ.